พระนามสูงสุด – Glory Music

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทรงเป็นพระเจ้า – Glory Music

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กลับมาหาพระองค์

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เทเลทับบีส คริสต์มาสแสนสนุก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

คริสต์มาสที่มีความหมาย (Lyric Video)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โพลาร์ เอ็กเพลส – คริสต์มาสมาเยือน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

คริสต์มาสอีฟต่างจากวันคริสต์มาสอย่างไร ?

ก่อนวันที่ 25 ธ.ค. วันคริสต์มาส 1 วัน คือในวันที่ 24 ธ.ค. เรียกว่า Christmas Eve (คริสต์มาสอีฟ)

วันคริสต์มาสคือวันประสูติของพระเยซู ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ไม่มีบันทึกไว้ว่าเป็นวันไหนนะครับ
เหมือนเป็นการที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเอง ดูจากบริบทใน bible ว่าน่าจะเป็นวันนี้

ส่วนเหตุผลที่มี Christmas Eve ก็เพราะว่า ชาวยิวนับวันใหม่คือช่วง 6 โมงเย็น
ตามพระคัมภีร์ bible พระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 ข้อที่ 5 ที่อธิบายเรื่องพระเจ้าสร้างโลกว่า “มีเวลาเย็น และเวลาเช้า เป็นวันแรก”

ดังนั้นวันคริสต์มาสของยาวยิว ก็จะเริ่มในตอน 6 โมงเย็นของวันที่ 24 ธ.ค.
เช่นเดียวกับวันที่พระเจ้าให้ทรงหยุดพักในหน้าที่การงาน 1 วันของสัปดาห์ ชาวยิวก็จะเริ่มวันเสาร์ 6 โมงเย็น
ซึ่งชาวคริสต์ทั่วไปก็จะให้เป็นวันอาทิตย์ ที่เราจะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์

1387862480-image-o

Posted in Uncategorized | Leave a comment